PL | EN
Do poprawnego wyświetlania strona wymaga nowszej przeglądarki

Pomagamy największym
koncernom uruchamiać
nowatorskie przedsięwzięcia biznesowe.

W K2 Digital Ventures wiemy, jak zbudować dla korporacji nowe produkty
oraz usługi skutecznie współpracując ze światem startupów.

Startupy to szansa,
nie zagrożenie

Wchodzimy w świat, gdy modele biznesowe wielkich korporacji ulegają diametralnym zmianom. Nie boimy się tych zmian. Powstaliśmy po to, by wykorzystać tworzącą się dynamikę i przekuć ją w sukces koncernów. Jesteśmy przekonani, że startupy są dla korporacji szansą na wzmocnienie pozycji rynkowych, zdobycie istniejących nisz rynkowych i wszczepienie innowacji w struktury korporacyjne.

Korporacje mogą
się zmienić

Wierzymy, że elastyczność i szybkość działania, naturalna dla ekosystemu startupów może K2 Digital Ventures mogą być wszczepione w struktury korporacji. Korzystamy z naszego doświadczenia w stosowaniu zwinnych metod działania opartych o przejrzyste kamienie milowe i szybkie sprinty. Nie wzbudzamy rewolucji.

Korporacje muszą
się zmienić

Korporacje muszą absorbować użyteczne innowacje, aby zachować przewagę na rynku. Startupy coraz skuteczniej kradną udziały rynkowe wielkim graczom. K2 Digital Ventures wspiera korporacje w transformacji modeli biznesowych. Pokazujemy, jak współpracować ze startupami, aby płynnie przenieść ich doświadczenia na grunt struktur korporacyjnych.

Pomysł to jeszcze
nie biznes

Pomysły są początkiem zmian. Bez egzekucji nie jest możliwe zrealizowanie żadnej koncepcji.
Badamy model biznesowy. Przygotowujemy kapitałochłonność projektu. Rekomendujemy źródła finansowania. Pozyskujemy kapitał. Wierzymy, że realizacja projektu powinna być oparta o odpowiednio zaprojektowany model biznesu.

Disruption od środka
korporacji

Silne marki, sprawdzone kanały dystrybucji, doświadczeni menedżerowie i pracownicy – to domena korporacji. Wiemy, jak sprawić, aby pomysły powstające wewnątrz korporacji przekształcić w przedsięwzięcia biznesowe. Łączymy zasoby wielkich ze sprawdzonymi innowacjami oferowanymi przez startupy.

Proof of Concept. Poznamy Cię z odpowiednimi startupami i sprawdzimy ich wartość dla Twojej korporacji.

0.1
Jesteśmy wejściem do świata startupów. Jednym punktem kontaktu. Jednym kontaktem otwierającym ekosystem europejskich i amerykańskich startupów.
0.2
Szukamy rozwiązań oszczędzając czas. Wybieramy tylko te startupy, które pasują do celów biznesowych i ustalonych wcześniej kryteriów.
0.3
Organizujemy pilotażowe wdrożenie. Selekcjonując startupy dla korporacji, prowadzimy i nadzorujemy wdrożenie pilotażowe.

W K2 Digital Ventures posiadamy
wszelkie kompetencje, aby:

  • zorganizować finansowanie przedsięwzięcia innowacyjnego
  • przygotować model biznesowy startupu
  • zabezpieczyć wartości niematerialne i prawne
  • wykonać prototyp produktu i usługi (MVP)
  • zaprojektować proces zarządzania startupem
  • wprowadzić firmę na rynek i otworzyć kanały dystrybucji
  • zaprojektować i wykonać działania marketingowe tak, aby odpowiednio spozycjonować startup na rynku.

Warsztaty. Nauczymy Cię myśleć
i działać jak startup

Intrapreneurship

Jak zmienić pomysł w przedsięwzięcie biznesowe.

Czym i jak przekonać decydentów (C-Level) do inwestycji.

Jakie są alternatywne źródła finansowania.

Lean startup training

Wprowadzenie do Lean Startup.

MVP, Pivot, Innovation Accounting – pojęcia, bez których nie zrozumiesz startupów.

Startupy i korporacje

Dlaczego korporacje powinny współpracować ze startupami.

Case studies: udane synergie korporacji i startupów.

Czym jest „corporate venturing, accelerating and incubating”.

Firma FMCG z listy największych
20 firm magazynu Forbes Global

Jedna z największych firm FMCG miała problemy z zarządzaniem treściami video i grafiką. Wewnętrzne procesy w organizacji uniemożliwiały jej radzenie sobie z wielkimi (i wciąż rosnącymi) zasobami treści oraz ich ponownym używaniem. Firma ponosiła duże wydatki związane z generowaniem przez podwykonawców treści, które istniały już w bazie danych, ale trudno było je wyszukać.

Dzięki zastosowaniu przez K2 Digital Ventures metodologii Screening and Selection, a następnie przeprowadzeniu fazy Proof of Concept, klient zapoznał się z wyczerpującym zestawieniem informacji o aktualnie dostępnych innowacyjnych technologiach. Wybrane startupy odpowiedziały na wyzwanie i przeformułowały problem klienta przy użyciu sztucznej inteligencji oraz technologii deep learning. To podejście zaowocowało zwiększeniem trafności indeksowania i wyszukiwania treści video i grafik.

Międzynarodowa firma handlowa
obecna w ponad 20 krajach

Nasz klient poszukiwał sposobów na wprowadzenie innowacyjności w wewnętrzny ekosystem korporacyjny. Celem było zrozumienie sposobów skutecznej współpracy ze startupami, tak aby jak najlepiej wykorzystać ich innowacyjne podejście.

K2 Digital Ventures przeprowadziło warsztaty “Dlaczego startupy?” i wskazało skuteczne metody współpracy ze startupami technologicznymi, które pozwalają uzyskać jak największą wartość dla obu stron. Warsztaty przeprowadzone były na globalnym szczeblu organizacji i uczestniczyli w nich członkowie zarządu.

Firma paliwowa z listy 500 największych
magazynu Fortune Global

Klient chciał dokonać reewaluacji swoich relacji z klientami biznesowymi – zawodowymi kierowcami i managerami flot - aby stały się one bardziej satysfakcjonujące dla obu stron.

Dzięki metodzie Screening and Selection K2 Digital Ventures zidentyfikowało kilka obszarów, w których technologie dostarczane przez startupy pomogą zwiększyć interakcję między firmą a jej klientami – na przykład poprzez wprowadzenie business concierge, metod optymalizacji trasy oraz poprzez dostarczenie narzędzi przydatnych w zarządzaniu wraz z rozbudowaną ofertą dla użytkowników biznesowych.

Globalna stacja telewizyjna produkująca
treści video i wydająca wiele kanałów tematycznych na całym świecie

Millennialsi oglądają coraz mniej telewizji, a nasz klient chciał przyciągnąć młodą publiczność przy użyciu swoich istniejących platform przekazu. Jednocześnie jego celem było stymulowanie innowacyjności i zaimplementowanie wewnątrz organizacji nastawienia charakterystycznego dla startupów.

K2 Digital Ventures wskazało adekwatne innowacje technologiczne posiadające funkcjonalności kluczowe dla millennialsów. W fazie Proof of Concept rozwiązania dostarczone przez startupy zostały przetestowanie pod kątem spełniania wybranych kryteriów oraz gotowości do natychmiastowego wdrożenia, dzięki któremu klient mógłby budować zaangażowanie poprzez użycie istniejących treści video w nowym kontekście. Startupy opracowały również rekomendacje dotyczące specyfiki treści video kierowanych do millennialsów oparte na typowych w tej grupie sposobach konsumowania mediów.

W razie selekcji zidentyfikowaliśmy kilka obszarów i odpowiadających im technologii, które klient może w przyszłości eksplorować i implementować w swoim ekosystemie, aby zaangażować istniejących klientów i przyciągnąć ich nowe segmenty.

Polski bank świadczący usługi
klientom indywidualnym i biznesowym

Marka jest silnie obecna na rynku i poszukuje możliwości wprowadzenia innowacji oraz przyciągnięcia większej liczby klientów z segmentu millennialsów, aby zyskać przewagę nad konkurencyjnymi bankami i zaangażować nowych klientów przy pomocy narzędzi cyfrowych.

K2 Digital Ventures wskazało sposoby na przyciągnięcie do banku nowych klientów poprzez zastosowanie technologii odpowiadających na ich potrzeby, zidentyfikowane wspólnie z klientem. .Zaproponowane przez nas rozwiązania powstały na podstawie analizy ekosystemu cyfrowego klienta – są więc nie tylko spójne z nim i łatwe w implementacji, ale i zwiększają jego możliwości. Przegląd modeli biznesowych globalnych startupów stał się inspiracją do stworzenia założeń dla nowego produktu i projektowania doświadczeń jego użytkowników.

W razie selekcji zidentyfikowaliśmy kilka obszarów i odpowiadających im technologii, które klient może w przyszłości eksplorować i implementować w swoim ekosystemie, aby zaangażować istniejących klientów i przyciągnąć ich nowe segmenty.

Wiodąca globalna firma
z sektora farmacji i ochrony zdrowia

Wewnętrzny hub IT klienta dostarcza rozwiązania do użytku wewnętrznego. Są one również doskonałymi narzędzami autonomicznymi, które można zarówno rozprzestrzeniać w organizacji, jak i implementować poza nią. Celem klienta jest opracowanie modelu biznesowego, dzięki któremu możliwe byłoby skalowanie stworzonych narzędzi.

Misją K2 Digital Ventures jest pokazywanie klientom, jak w oddolny sposób budować w organizacji innowacyjne podejście, zachęcając pracowników do tworzenia innowacyjnych idei i dzielenia się nimi. Dzięki metodologiom takim jak Intrapreneurship (czyli budowanie przedsiębiorczości wewnątrz organizacji) i Lean Startup wyposażyliśmy klienta w narzędzia pozwalające przekuwać idee w pomysły biznesowe i komercjalizować je w sposób wykraczający poza najbliższe środowisko biznesowe.

Firma budowlana z listy Forbes Global 2000

Klient chciał zdywersyfikować ofertę w sposób, który zapewniłby mu przewagę nad konkurencją. Poszukiwał usług mogących uzupełnić jego ofertę, na którą dotychczas składało się budowanie i częściowe wyposażanie budynków. Upatrywał w innowacjach technologicznych najlepszego sposobu na budowanea wyróżnialności na rynku.

Misją K2 Digital Ventures jest pokazywanie klientom, jak w sposób oddolny budować w organizacji innowacyjne podejście, zachęcając pracowników do tworzenia innowacyjnych idei i dzielenia się nimi.

Dzięki metodologiom takim jak Intrapreneurship (czyli budowanie przedsiębiorczości wewnątrz organizacji) i Lean Startup wyposażyliśmy klienta w wiedzę o najlepszych praktykach pomagających w tworzeniu innowacyjnych pomysłów i ich rozprzestrzenianiu wewnątrz organizacji.

Jesteśmy zespołem K2
- innowatorów, przedsiębiorców,
architektów technologii, ekspertów UI/UX
oraz inwestorów.

Jesteśmy przekonani o konkretnej wartości, jaką świat startupów wnosi do struktur najważniejszych korporacji świata.
Tworzymy najsilniejszy zespół Product Design w Polsce.
Potrafimy tworzyć odważne produkty dla korporacji, takie jak PZU Drive.
Stoi za nami grupa K2, w której zostały wyinkubowane dwa wiodące polskie startupy Audioteka oraz Oktawave.

Artur Kończyński Partner zarządzający

Poznał bolączki zarządów prowadząc jedną z największych agencji interaktywnych w Polsce. Tworzył cyfrowe produkty i usługi dla małych startupów i wielkich korporacji. Nie rozmawia o technologii, dopóki nie zrozumie biznesu.

Mikołaj Machowczyk Partner

Inżynier oprogramowania w misji wykorzystywania technologii do budowania biznesu.
Związany z IT od 18 lat. Przez 6 lat rozwijał biznes aplikacji mobilnych w UK, a od 2011 roku pomaga wprowadzać innowację technologiczną u klientów K2 m.in. PZU, PKN ORLEN, Bank Pekao SA, Carrefour i Getin Bank. Finalista Cannes Lions Innovation 2013.

Łukasz Lewandowski Wiceprezes Zarządu Grupy K2

Przez 11 lat pracy K2 przeszedł przez wszystko. Był accountem, dyrektorem kreatywnym, szefem rozwoju, dyrektorem zarządzającym. Pamięta każdą ze 146 nagród, którą K2 dostała w tym czasie. Wierzy, że w marketingu więcej się zmieni przez najbliższe 3 lata niż się zmieniło przez poprzednich 50. Nie boi się tych zmian.

Maciej Maliszewski Senior Innovation Leader

Pasjonat nowych technologii, twórca botów i ewangelista automatyzacji. Zapatrzony w przyszłość rozpostartą między bajkami Lema, a beletrystyką Asimova.
Pracował dla wiodących polskich i zagranicznych firm z branży bankowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej, paliwowej oraz FMCG.
Prelegent Forum IAB, Digital University oraz K2 Academy, wyspecjalizowany w tematyce AI, Botów, Virtual & Augmented Reality.

Przewiń aby
dowiedzieć się
więcej